توانمد صادراتی

شرکت های توانمند صادرتی معمولا شرکت هایی هستند که از قبل نیز صادرات داشته اند. در نتیجه کریدور صادرات در تلاش خواهد بود با ایجاد بسترهایی جهت یافتن بازارهای نوی بین المللی به صادرات بیشتر این شرکت ها کمک نماید. علاوه بر این این شرکت ها در ارزیابی باشگاه شرکت های صادراتی حضور خواهند داشت. .( جهت اطلاعات بیشتر به سایت IHTECC.ir مراجعه نمایید)

همچنین محصولات این شرکت ها در سبدهای صادراتی حوزه های صنعتی متناسب با محصول قرار خواند گرفت و به نهادها و ارگان های دیگر معرفی خواهند شد.

حمایت های قابل ارائه کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری برای شرکت های توانمند صادراتی:

مشاوره

آموزش

ابزارهای تبلیغاتی

تحقیقات بازار

بازاریابی بین المللی

استانداردها و گواهینامه ها

ثبت علائم تجاری

ارسال نمونه محصول

نمایشگا ها و پاویون ها

هیئت های تجاری

مناقصات خارجیارسال تیکت جدید