انجام ارزیابی آمادگی صادرات (ERA) جهت دریافت خدمات از کریدور صادرات الزامی بوده و خدمات بر اساس نتایج این ارزیابی ارائه می‌گردد. همچنین براساس نتایج ارزیابی ERA شرکتهای عضو باشگاه سرآمدان صادرات دانش بنیان رتبه بندی می شوند.
11
برتر صادراتی
1119
توانمند صادراتی
1034
پتانسیل صادراتی
1080
عدم احراز

شرکت ها

wdt_ID نام شرکت شناسه ملی حوزه فعالیت وضعیت تاریخ ارائه گزارش
1 دوده فام 2147483647 تجهیزات نفت و گاز برتر صادراتی 16/05/1396
2 پیشتاز طب زمان 2147483647 وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی برتر صادراتی 20/02/1396
3 آریوژن فارمد 2147483647 داروهای پیشرفته برتر صادراتی 14/04/1396
4 پویندگان راه سعادت 2147483647 وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی برتر صادراتی 09/02/1399
5 راک شیمی 2147483647 مواد پیشرفته برتر صادراتی 05/04/1396
6 سینا ژن 2147483647 داروهای پیشرفته برتر صادراتی 10/03/1396
7 شرکت صنعتی خزر الکتریک 2147483647 محصولات پیشرفته سایر حوزه ها برتر صادراتی 15/06/1395
8 پویا پلیمر تهران 2147483647 مواد پیشرفته برتر صادراتی 08/10/1399
9 فرا تحقیق سپاهان 2147483647 خدمات مهندسی برتر صادراتی 14/02/1399
10 توفیق دارو 2147483647 داروهای پیشرفته برتر صادراتی 17/02/1399
11 استیل غرب آسیا 2147483647 ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته برتر صادراتی 06/04/1400
12 طعم و عطر ماگنولیا 2147483647 محصولات پیشرفته سایر حوزه ها توانمند
13 عالی پیام 2147483647 وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی توانمند 01/05/1395
14 پاکیان کویر 2147483647 فناوری زیستی توانمند
15 پروشات در مرکزی 2147483647 محصولات پیشرفته سایر حوزه ها توانمند 21/04/1396
16 اوس سینا 2147483647 وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی توانمند 06/09/1395
17 پارسیان طب پژوهش 2147483647 وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی توانمند
18 ابزارسازان درمانگر 2147483647 وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی توانمند 15/05/1395
19 اپال ماشین اوراسیا 2147483647 تجهیزات نفت و گاز توانمند
20 احیا درمان پیشرفته 2147483647 وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی توانمند
21 ازدیاد برداشت فارس 2147483647 تجهیزات نفت و گاز توانمند 09/02/1399
22 الکترونیک افزار آزما 2147483647 الکترونیک و کنترل توانمند 09/02/1399
23 بهیار صنعت سپاهان 2147483647 وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی توانمند 21/04/1396
24 پترو سازه بین الملل آرام 2147483647 تجهیزات نفت و گاز توانمند 09/02/1399
25 پوشش های نانو ساختار 2147483647 فناوری نانو توانمند 30/06/1398
نام شرکت شناسه ملی حوزه فعالیت وضعیت تاریخ ارائه گزارش


ارسال تیکت جدید