سبد خرید

شرکت های دارای پتانسیل صادراتی

بیشترین شرکت ها در این دسته قرار میگیرند. معمولا شرکت های دارای پتانسیل با کمی هزینه زمانی و مالی میتوانند پیشرفت های جدی در زمینه صادرات داشته باشند. در صورتی که نمره فنی این شرکت ها به حد نصاب منظور برسد این شرکت ها نیز در باشگاه شرکت های صادراتی(IHTECC) بررسی شده و در صورت احراز شرایط و کسب نمره میتوانند وارد باشگاه شرکت های صادراتی دانش بنیان شوند.( جهت اطلاعات بیشتر به سایت IHTECC.ir مراجعه نمایید)

همچنین کریدور صادرات در تلاش است با تشکیل کمیته های تخصصی در هر حوزه صنعتی بتوند شرکت های کوچکتر را با شرکت های بزرگتر در ارتباط قرار دهد و در نتیجه اناجرای کنسرسیوم ها و توافقات صادراتی فی مابین دو شرکت را تسسهیل نماید.

حمایت های  قابل ارائه کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری برای شرکت های دارای پتانسیل صادراتی:

مشاوره

آموزش

ابزارهای تبلیغاتی

تحقیقات بازار

بازاریابی بین المللی

استانداردها و گواهینامه ها

ثبت علائم تجاریارسال تیکت جدید