شرکت های عدم احراز

شرکت هایی که عدم احراز میشوند میتوانند با استفاده از مشاوره و اموزش شرکت خود را ارتقا داده و به سطوح بالاتری برسانند. بدین جهت پیشنهاد میشود که به سایت bizservices.ir مراجعه و از خدمات مشاوره در این سایت بهره مند شوند. متاسفانه این شرکت ها توانمندی لازم جهت ورورد به باشگاه شرکت های صادراتی دانش بنیان (IHTECC) را ندارند ( جهت اطلاعات بیشتر به سایت IHTECC.ir مراجعه نمایید) و تنها میتوانند از خدمات کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری استفاده نمایند.

حمایت های قابل ارائه کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری برای شرکت های عدم احراز شرایط صادراتی:

  • مشاوره
  • آموزش


ارسال تیکت جدید