برتر صادراتی

تعداد کمتری از شرکت ها در رده شرکت های برتر صادراتی قرار میگیرند. این شرکت ها معمولا شرکت های بزرگ با توانمندی های بالا هستند. کریدور صادرات علاوه بر ارائه کلیه حمایت ها و  خدمات به این شرکت ها از تجربیات این شرککت ها نیز استفاده خواهد نمود. علاوه بر این این شرکت ها در ارزیابی باشگاه شرکت های صادراتی حضور خواهند داشت. .( جهت اطلاعات بیشتر به سایت IHTECC.ir مراجعه نمایید)

همچنین محصولات این شرکت ها در سبدهای صادراتی حوزه های صنعتی متناسب با محصول قرار خواند گرفت و به نهادها و ارگان های دیگر معرفی خواهند شد.

حمایت های قابل ارائه کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری برای شرکت های برتر  صادراتی:

 مشاوره

آموزش

ابزارهای تبلیغاتی

تحقیقات بازار

بازاریابی بین المللی

استانداردها و گواهینامه ها

ثبت علائم تجاری

ارسال نمونه محصول

نمایشگا ها و پاویون ها

هیئت های تجاری

مناقصات خارجی

نام شرکتشناسه ملیحوزه فعالیتوضعیتتاریخ ارائه گزارشسال

دوده فام 10102837099 تجهیزات نفت و گاز برتر صادراتی 1396/05/16 1396
پیشتاز طب زمان 10101890985 وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی برتر صادراتی 1396/02/20 1396
آریوژن فارمد 10320370003 داروهای پیشرفته برتر صادراتی 1396/04/14 1396
پویندگان راه سعادت 10101877281 وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی برتر صادراتی 1399/02/09 1399
راک شیمی 10101221860 مواد پیشرفته برتر صادراتی 1396/04/05 1396
سینا ژن 10101478992 داروهای پیشرفته برتر صادراتی 1396/03/10 1396
شرکت صنعتی خزر الکتریک 10760087692 محصولات پیشرفته سایر حوزه ها برتر صادراتی 1395/06/15 1395
پویا پلیمر تهران 10100046451 مواد پیشرفته برتر صادراتی 1399/10/08 1399
فرا تحقیق سپاهان 10260336581 خدمات مهندسی برتر صادراتی 1399/02/14 1399
توفیق دارو 10101928189 داروهای پیشرفته برتر صادراتی 1399/02/17 1399
استیل غرب آسیا 10570025971 ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته برتر صادراتی 1400/04/06 1400


ارسال تیکت جدید